Data Yayayasan  Pondok Pesantren Prof DR Hamka

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN

BADAN PENDIRI :

1. H. Bashir Gany Sigiran Maninjau (alm)
2. H. Bachtiar Bakar Hir. Dpl. Jakarta
3. H. Sayuthi Thalib SH, Jakarta (Almarhum)
4. Drs. H. Basri AS.MM. Jakarta
5. H. Usyam Daud, Jakarta (Almarhum).
6. H. Hasanuddin Dt.Rajo Angek, Jakarta (Almarhum).
7. Hj. Hadiyah Salim, Bandung (Almarhumah).
8. H. Mohd.Zein, Jakarta.
9. Drs. H. Farid Kasim, Jakarta.
10. H. Halim Daud Dt. Bandaro, Sigiran Maninjau.
11. Bustami K.Sigiran Maninjau.

PEMBINA :

1. Robert Bashir
2. Drs, Erdi
3. H. YE Imam Panjang
4. Drs. Zainul Arifin, MM
5. N. KH. Sinao

BADAN PENGURUS :

Ketua Umum                          : Drs. Teja Dirgahayu
Wk.Ketua                              : Drs. Mukhlis Bashir, MM
Sekretaris Umum                    : Nasrul, S.Pt
Wk. Sekretaris                       : Liza Tanzil
Bendahara Umum                   : Yuaznida, S.Pd.I
Bendahara                              : Repa Yulianti

BADAN PENGAWAS
Ketua                                     : Jefri Andika, S.Pd.I
Anggota                                 : Asril
                                              : Dina Hidayati, S.Pd.I, M.Pd

NO
ASPEK
JAWABAN
A
Identitas Yayasan
Nama Yayasan
Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka 
Nama Pimpinan Yayasan
Drs. Teja Dirgahayu
Mulai berdiri Tgl/bulan/ tahun

Alamat lengkap
Kubu Gadang Jorong Kukuban Kenagarian Maninjau Kec.Tanjung Raya kab. Agam
Nomor Pokok Wajib Pajak
31.810.667.1-202.000
Akta Notaris yayasan
No.06 tanggal 06 April 2016
B
Identitas Pondok Pesantren
Nama Pondok Pesantren
Pondok Pesantren Prof. DR Hamka
Nama Pimpinan Pondok Pesantren
Drs. Zainul Arifin, MM
Mulai beroperasi Tgl/ bulan/tahun

Alamat lengkap
Kubu Gadang Jorong Kukuban Kenagarian Maninjau Kec.Tanjung Raya kab. Agam
Nomor Pokok Wajib Pajak

Akta Notaris Pondok Pesantren
No.06 tanggal 06  April 2016
Aspek – aspek Pondok Pesantren

1.    Nama Kiyai/ pengasuh pesantren
H. Indra Syam, Hir. Dpl
2.    Jumlah ustad
30 Orang
3.    Jumlah Santri yang  mukim
182
4.    Jumlah santri yang tidak mukim

5.    Jumlah asrama/ Pondok
4
6.    Luas Masjid pesantren
576 m2
7.    Luas mushalla pesantren

8.    Bidang ilmu dan kitab yang diajarkan

Ilmu Fiqih
1.    Kitab Mu’inul Mubin
2.    Kitab Fiqhus Sunah
3.    Kitab Bidayatul Mujtahid
Ilmu Tauhid
1.    Kitab Jawahirul kalamiyah
2.    KitabTsalatsatul Usul
3.    Kitab Kitabut tauhid
Ilmu Tafsir
1.    Kitab Jalalain
2.    KitabFathul Qadir
3.    Kitab Tafsir maraghi

Ilmu Hadits
1.    Matan Al-arbain An nawawiyah
2.    Kitab Riyadhus Sholihin
3.    Kitab Bulughur maram

Ilmu Ushul Fiqh
1.    Kitab Mabadi Awwaliyah
2.    Kitab As-Sulam
3.    Kitab Al- Bayan

Ilmu Tarikh
1.    Kitab Khulashoh Tarikh Tasyri’
2.    Kitab Khulashoh Nurul Yaqin
3.    Kitab Al-Madkhof lit Tasyri’ il Islam

Nahwu
1.    An-Nahwul Wadhih
2.   Al – Ajrumiyah
3.    Qawaidul AsasiyahSyaraf
1.    Matan Al-Bina wal asas
2.    Kitabut Ashrif
3.    An-Nahwu Was Shoriu

Balaghoh
1.    Kitab Qowaidul lughah Arabiyah
2.    Al-Balaghotul Wadliyah
3.    Jawaqhirul Balaghah

Al-Akhlak
1.    Al-Kitabul Jami li Bulughul Maram
2.    Miftahul Khitabah
3.    Ihya Ulumuddin
C
Layanan Pendidikan lainnya
Lembaga pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga

Jumlah Siswa

Lembaga pendidikan Tingkat SD/MI/ Paket A
Nama Lembaga

Jumlah Siswa

Lembaga pendidikan Tingkat SMP/ MTs/Paket B
Nama Lembaga
MTs PP. Prof. DR Hamka Maninjau
Jumlah Siswa
150 orang
Lembaga pendidikan Tingkat SMA/MA/Paket C
Nama Lembaga
MAS PP. Prof. DR Hamka Maninjau
Jumlah Siswa
32 Orang
Lembaga pendidikan Tingkat Tinggi
Nama Lembaga

Jumlah Siswa

Posting Komentar Blogger